Betalings- & annulleringsbetingelser

Betalingsbetingelser

Hotel Oasia forbeholder sig retten til at forhåndsgodkende dit betalingskort inden din ankomst til hotellet.

Ved booking via vores website benytter vi dit betalingskort som garanti for din booking. Beløbet frigives kort tid efter endt booking. Såfremt beløbet mod forventning ikke frigives, kan vi være behjælpelig med at frigive det.

Betaling foregår ved check-in eller check-ud på hotellet.

Annulleringsbetingelser for ophold

 • Priserne og generelle betingelser på Hotel Oasias hjemmeside er beregnet til individuelle reservationer.
 • Alle priser er oplyst pr. værelse pr. overnatning, inkluderer betjening samt 25% moms.
 • Har du reserveret en overnatning eller et ophold på Hotel Oasias hjemmeside, så kan ændringer eller annulleringer ske ved at kontakte hotellet direkte.
 • Det er muligt at annullere et bestilt ophold indtil dagen før ankomst senest kl. 16.00.

Annulleringsbetingelser for erhverv og møder

Annulleringsbetingelserne for erhvervsbookinger og mødeophold afhænger af gruppernes størrelse og antallet af værelser, der er booket på hotellet.

Gruppeovernatninger mellem 8-15 værelser

 • Annulleres bookingen indtil 30 dage før ankomstdagen kan hele gruppen annulleres omkostningsfrit
 • Annulleres bookingen fra mellem 30-21 dage før ankomstdagen beregnes et afbestillingsgebyr på 50% af gruppen
 • Annulleres bookingen mindre end 20-14 dage før ankomstdagen beregnes et afbestillingsgebyr på 75% af gruppen
 • Annulleres bookingen mindre end 14 dage før ankomst beregnes et afbestillingsgebyr på 85% af gruppen
 • Annulleringer af bookinger på ankomstdagen beregnes til 100%
 • Afbestilling af op til 10% af det ordrebekræftede antal værelser kan ske omkostningsfrit indtil 48 timer før ankomst

Gruppeovernatninger mellem 16-30 værelser

 • Annulleres bookingen indtil 60 dage før ankomstdagen kan hele gruppen annulleres omkostningsfrit
 • Annulleres bookingen fra mellem 60-31 dage før ankomstdagen beregnes et afbestillingsgebyr på 50% af gruppen
 • Annulleres bookingen mindre end 30-14 dage før ankomstdagen beregnes et afbestillingsgebyr på 75% af gruppen
 • Annulleres bookingen mindre end 14 dage før ankomst beregnes et afbestillingsgebyr på 85% af gruppen
 • Annulleringer af bookinger på ankomstdagen beregnes til 100%
 • Afbestilling af op til 10% af det ordrebekræftede antal værelser kan ske omkostningsfrit indtil 48 timer før ankomst

Gruppeovernatninger mellem 31-65 værelser

 • Annulleres bookingen indtil 90 dage før ankomstdagen kan hele gruppen annulleres omkostningsfrit
 • Annulleres bookingen fra mellem 90-61 dage før ankomstdagen beregnes et afbestillingsgebyr på 50% af gruppen
 • Annulleres bookingen mindre end 60-31 dage før ankomstdagen beregnes et afbestillingsgebyr på 75% af gruppen
 • Annulleres bookingen mindre end 30 dage før ankomst beregnes et afbestillingsgebyr på 85% af gruppen
 • Annulleringer af bookinger på ankomstdagen beregnes til 100%
 • Afbestilling af op til 10% af det ordrebekræftede antal værelser kan ske omkostningsfrit indtil 48 timer før ankomst