BOOKING

Nyhedsbrev - Betingelser

Jeg accepterer som medlem af hoteloasia.dk, at hoteloasia.dk bruger mine personlige oplysninger i de salgskanaler de benytter i forhold til markedsføring. Det kan være ved særlige tilbud, invitationer, nyhedsbreve mv. kommunikeret på mail, sms, brev eller andet. Ansvaret for at mine personlige oplysninger er opdaterede påhviler mig og jeg kan altid tage kontakt til hoteloasia.dk for at slette eller ændre i oplysningerne. Mine oplysninger gemmes i hoteloasia.dks kundedatabase som ejes af hoteloasia.dk og bliver behandlet efter Lov om Persondata. Medlemsskabet er gratis og uforpligtende.

§1 OMFANG

Betingelserne er gældende for alle websider, klubber for kunder og kanaler for salg der ejes af Oasia.dk. I henhold til Lov om Persondata er hoteloasia.dk forpligtet til at beskytte mine personlige oplysninger. Omfanget af betingelserne må ændres uden mit samtykke, så det tilrådes at være ajour med betingelserne. Ved tvivlsspørgsmål omhandlende personlige oplysninger kan Oasia.dk altid kontaktes. 
 
§ 2 BRUG AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER
Med markedsføring som formål må hoteloasia.dk bruge mine personlige oplysninger. I dette ligger fx særinvitationer, tilbud og nyheder formidlet på sms, mail, brev eller andet. Ansvaret for at mine personlige oplysninger er opdaterede påhviler mig og jeg kan til altid tage kontakt til hoteloasia.dk for at slette eller ændre i oplysningerne. Mine oplysninger gemmes i Oasia.dks kundedatabase som ejes af hoteloasia.dk og bliver behandlet efter Lov om Persondata. Medlemsskabet er gratis og uforpligtende.
 
§ 3 VED BRUG AF OPLYSNINGER ANDRE STEDER
3.1 Jeg giver samtykke til, at hoteloasia.dk må videregive mine personlige oplysninger til de samarbejdspartnere, de har. Det er samarbejdspartnere, som leverer ydelser på hoteloasia.dks vegne og på den måde har behov for at benytte mine oplysninger til at kunne levere ydelserne. Formidlingen sker under stramme regler for fortrolighed og begrænsning af brug og videregivelse af personlige oplysninger. Jeg er til hver en tid sikret, at mine oplysninger aldrig gives videre til en tredjepart uden, jeg har givet mit samtykke hertil. Dog kan hoteloasia.dk i særtilfælde give mine personlige oplysninger videre til retslige myndigheder i henhold til oven.
Hoteloasia.dk vil med mellemrum indsamle oplysninger fra mig, som ikke på nogen måde er identitetsvisende i form af alder, geografi mv. Disse oplysninger er til brug ved gennerelle kundeberegninger, og derfor ikke tilknyttet specifikke adresser, navne eller andre personlige oplysninger. De indsamlede oplysninger til overvejende blive brugt til redaktionelle formål og periodisk til andre formål internt.
 

§ 4 LOV OM PERSONDATA       

Ifølge Lov om Persondata er hoteloasia.dk til hver en tid forpligtet til at benytte mine personlige oplysninger efter gældende regler i denne lov.